Zaštita livada i pašnjaka

livada_pasnjakSukladno Uredbi Vijeća (EZ)  73/09 država članica je dužna očuvati postojeće površine „trajnih travnjaka“ koji uključuju livade, pašnjake i krške pašnjake te može utvrditi različite jedinične vrijednosti prava na plaćanje za površine „trajnih travnjaka“ u korištenju na određeni datum. Republika Hrvatska je odredila različite jedinične vrijednosti prava na plaćanja prema stanju na dan 30. lipnja 2011. godine.

Unutar ARKOD sustava, uspostavljen je sloj LP11 koji sadrži sve livade i pašnjake na dan 30. lipnja 2011. godine, a koje su u navedenom trenutku bile dodijeljene nekom poljo­privrednom gospodarstvu. S obzirom na taj sloj su dodijeljena prava na plaćanja za livade i pašnjake bez obzira na promjenu.

Također Sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009, propisuje se da države Članice osiguravaju održavanje omjera „trajnih travnjaka“ prema ukupnoj poljoprivrednoj površini. Za Republiku Hrvatsku referentni datum za očuvanje površina “trajnih travnjaka” je 1. srpnja 2013. godine, odnosno dan pristupanja u EU.

Unutar ARKOD sustava formiran je sloj LP13 koji evidenti­ra sve površine „trajnih travnjaka“: livade, pašnjake i krške pašnjake dodijeljene nekom poljoprivrednom gospo­darstvu na dan 1. srpnja 2013. godine tako da je navedenim površinama dodijeljen atribut LP13.

Ministarstvo poljoprivrede prati promjene, te će sukladno zabilježenim trendovima donijeti mjere koje će biti potrebno provoditi na razini RH i pojedinih poljoprivrednih gospodarstava.

Comments are closed.