Uspostava sloja Ekološki značajnih površina (EZP) u ARKOD sustavu

Izgled sloja Ekološki značajnih površina (EZP) u ARKOD sustavu

Sukladno novim Uredbama Europskog Parlamenta i Vijeća (EU br. 1306/2013 i 1307/2013), u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) u novom programskom razdoblju od 2014-2020. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) započela je 23. siječnja 2015. s evidentiranjem Ekološki značajnih površina (EZP) u ARKOD sustavu.

Evidentiranje Ekološki značajnih površina (EZP) obavezno je od 01. siječnja 2015. na poljoprivrednim gospodarstvima (PG) koja imaju 15 ili više hektara na svom poljoprivrednom gospodarstvu pod oranicama u ARKOD sustavu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) evidentiranje provodi u dvije faze i to:

  1. „vekorizacija“ – inicijalno evidentiranje od strane djelatnika APPRRR Ekološki značajnih područja (EZP) u ARKOD sustavu PG-a uključenih u evidentiranje EZP-a;
  2. „verifikacija“ – održavanje sastanaka s PG-ima i potvrdom „vektoriziranih“ elemenata EZP-a u ARKOD sustavu PG-a uključenih u evidentiranje EZP-a.

Evidentiranje Ekološki značajnih površina je provodi se na 8.624 poljoprivrednih gospodarstva i/ili oko 533.000 hektara poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustavu na području cijele Republike Hrvatske.

Prva faza se odvijala u vremenskom razdoblju od 23. siječnja do 05. veljače 2015., te je provedena i završena na 8.624 PG-a ili 100% uključenih poljoprivrednih gospodarstava (PG). Provedba druge faze je započela početkom veljače 2015. i do sada je obrađeno oko 6.100 PG-a ili oko 73% uključenih poljoprivrednih gospodarstava.

Završetak evidentiranja Ekološki značajnih područja (EZP) očekuje se krajem ožujka 2015.

Comments are closed.