U ARKOD sustav implementiran je novi kod uporabe „krški pašnjak“

krs

Zbog specifičnosti konfiguracije tla u Republici Hrvatskoj, a temeljem preporuka revizije Europske komisije iz 2011. godine u Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/11)  i ARKOD sustav je implementiran novi kod uporabe KRŠKI PAŠNJAK – 321, koji je vidljiv i na Web pregledniku.

Pašnjak je definiran kao trajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja ili alternativno i za ispašu životinja i proizvodnju krmiva i nije u sustavu plodoreda.

Krški pašnjak je definiran kao ekstenzivni pašnjak na području krša prekriven niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke.

Slijedom navedenog parcelama u 8 županija koje se nalaze na području krša (Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) dodijeljen je novi kod uporabe – krški pašnjak.

Također temeljem preporuke revizije Europske komisije iz 2011. godine implementirani su koeficijenti prihvatljivosti za krške pašnjake, koji su određeni prema gustoći nepoljoprivrednih elemenata na parceli (stijene, grmlje, itd.). Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 i 0,2 i označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele i to na slijedeći način:

–       > 80% prihvatljive površine = koeficijent 1,0

–       od 60 – 80% prihvatljive površine = koeficijent 0,8

–       od 40 – 60% prihvatljive površine = koeficijent 0,6

–       od 20 – 40% prihvatljive površine = koeficijent 0,4

–       < 20% prihvatljive površine = koeficijent 0,2

Prihvatljiva površina krškog pašnjaka za potporu od 2013. godine određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti.

Comments are closed.