Sloj obilježja krajobraza vidljiv je na web pregledniku

obilježja krajobrazaNakon završene provedbe aktivacije obilježja krajobraza u ARKOD sustavu, sloj obilježja krajobraza je vidljiv na web pregledniku. Sloj se sastoji od tri podsloja: točke, linije i poligoni. Točkasta obilježja krajobraza čine pojedinačna stabla, linijska su: drvoredi, živice, jarci i suhozidi, a poligonska su: šumarci i jezerca. Kako je svrha evidentiranja obilježja krajobraza očuvanje „prirodnih“ elemenata na poljoprivrednim površinama, navedena obilježja krajobraza ulaze u prihvatljivu površinu ARKOD parcele. Aktivirana obilježja krajobraza ne smiju se uklanjati ili oštećivati. Arkod preglednik svim korisnicima omogućuje pregledavanje aktiviranih pojedinačnih tipova krajobraza i njihovih atributa.

Nakon završene aktivacije, analizom obilježja krajobraza  utvrđeno je:

            –  25002 aktiviranih poligonskih obilježja (24422 šumaraka i 580 lokvi ili jezeraca)

            –  35395 aktiviranih točkastih obilježja – pojedinačnih stabala

            –  168894 aktiviranih linijskih poligona (114554 suhozida, 11642 drvoreda, 21729       jaraka i 20696 živica)

Prema dolje navedenoj tablici koja prikazuje ukupan broj aktiviranih obilježja krajobraza po županijama vidljivo je da je najviše aktiviranih poligonskih obilježja krajobraza – šumaraka u Ličko-senjskoj županiji. U Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Osječko-baranjskoj aktivirano je najviše točkastih obilježja krajobraza – drveća, dok je u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji aktivirano najviše linijskih obilježja i to suhozida.

Comments are closed.