Provedena prva faza testiranja Ekološki značajnih površina

EFA_zadarPrije samog evidentiranja Ekološki značajnih površina u ARKOD sustav, provedena je prva faza ‘testiranja’. Ekološki značajne površine s obzirom na svoje karakteristike podijeljene su na stabilne u prostoru (obilježja krajobraza, rubni pojasevi duž vodotokova i pojasevi prihvatljivih hektara uz rub šume) i nestabilne (zemljište na ugaru, površine s postrnim/naknadnim ili zelenim pokrovnim usjevima, površine s usjevima koji fiksiraju dušik i površine s kulturama kratkih ophodnji).

Prva faza je obuhvatila testiranje tzv. stabilnih Ekološki značajnih površina. Testiranje je provedeno na praktičnim primjerima poljoprivrednih gospodarstava u tri županije (Zagrebačka, Zadarska i Požeško-slavonska županija). Djelatnici ARKOD službe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji sa kolegama konzultantima iz Republike Češke održali su predavanje i konzultiranje s predstavnicima poljoprivrednih gospodarstava.          

Testiranje je provedeno na ciljanom uzorku poljoprivrednih gospodarstava u kojemu su bile zastupljene tri kategorije prema veličini poljoprivrednih gospodarstava (15-30ha, 30-100ha i više od 100ha). Testiranje je zamišljeno kao informiranje i upoznavanje predstavnika poljoprivrednih gospodarstava sa obavezama koje ih očekuju u novom programskom razdoblju od 1. siječnja 2015. godine. Glavni cilj je bio prikupiti mišljenja i stavove poljoprivrednika o planiranom postupku provedbe Ekološki značajnih površina i mogućnostima njihove primjene na poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Comments are closed.