Održana radionica o Sustavu identifikacije zemljišnjih parcela (ARKOD-u) u Briselu

???????????????????????????????Nova reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP 2014- 2020) u budućem razdoblju zahtijeva  implementaciju Ekološki značajnih površina unutar ARKOD sustava, jedne od novih mjera „ozelenjivanja“, vezanih uz buduća izravna plaćanja u poljoprivredi. Poljoprivrednici koji žele u 2015. ostvariti prava na plaćanja u okviru programa osnovnog plaćanja dužni su na svim prihvatljivim hektarima svojeg poljoprivrednog gospodarstva pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš od 1. siječnja 2015. godine. Poljoprivredna gospodarstva koja posjeduju više od 15 hektara oranica da bi zadovoljila navedene prakse trebaju unutar svojih površina imati i 5% Ekološki značajnih površina te je  shodno navedenom potrebno u ARKOD sustavu evidentirati iste.

Institut za okoliš i održivi razvoj Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije organizirao je radionicu na temu „LPIS and links between cross-compliance and EFA“ s međunarodnim sudjelovanjem koja se održala od 24.– 26. rujna, 2014. u Briselu, Belgija.

Predmetna radionica svojom tematikom usko je povezana sa aktivnostima koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u proces nadogradnje ARKOD sustava, odnosno IAKS sustava u novom programskom razdoblju (ZPP 2014-2020) te su djelatnici Agencije sudjelovali na spomenutoj radionici, gdje su predstavili ostalim državama članicama hrvatski LPIS sustav- ARKOD i rješenje budućih nadogradnji vezanih uz nove uvjete Zajedničke poljoprivredne politike

Comments are closed.