Implementiranje infrastrukturnih prostornih podataka u ARKOD sustav

infrastrukturaNalazom revizije Europske komisije utvrđena je potreba nadogradnje ARKOD sustava sa infrastrukturnim prostornim podacima kao što su: ceste, autoceste i područja pod šumama. Slijedom navedenoga uslijedila je razmjena prostornih podataka sa nadležnim institucijama: Hrvatskim cestama, Hrvatskim autocestama i Hrvatskim šumama i implementacija podataka u ARKOD sustav. Ažuriranje ARKOD podataka temeljem infrastrukturnih prostornih podataka doprinijelo je kvalitetnijoj kontroli jer su utvrđene parcele na kojima su izgrađene ceste i autoceste, a nisu pravovremeno isključene iz ARKOD sustava. Kod podataka Hrvatskih šuma, bilo je važno provjeriti područja za koja postoji sumnja da se ne koriste kao poljoprivredne, već pripadaju pod čistu šumsku uporabu.

U pripremi je proširenje infrastrukturnih podataka uključujući i željeznice, aerodrome, građevinske objekte (poslovne zone), kanale (plovni putovi, odvodnja i navodnjavanje).

Comments are closed.