Implementiran novi sloj hidroloških podataka tj. vodozaštitnog pojasa na web preglednik

vodozastitni_pojac

Sukladno Pravilniku o višestrukoj sukladnosti (NN 27/14) propisane su mjere Zaštite i upravljanja vodama, koje uključuju zaštitne pojaseve oko vodotoka. S obzirom na vrstu vodenih tokova određeni su zaštitni pojasevi na udaljenosti od 3, 10 i 20 metara od vodenih tokova na kojima je zabranjeno korištenje gnojiva, kako ne bi došlo do onečišćenja uzrokovanog cijeđenjem hranjiva iz gnojiva u vodene tokove. Gnojiva se ne smiju koristiti  na slijedećim udaljenostima od vodotoka: na 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine 5 m ili više,  na 20 m udaljenosti od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode i na nagnutim terenima uz vodotoke, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka.

 Hidrološki podaci implementirani u ARKOD sustav sačinjeni su od vodozaštitnog pojasa širine 3 metra, vodozaštitnog  pojasa širine 10 metara i  vodozaštitnog  pojasa širine 20 metara i omogućuju pregled svih vodotoka i njihovih zaštitnih zona na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Shodno navedenome,  ARKOD parcelama koje se nalaze uz vodotoke  dodijeljeni su atributi koji određuju pridržavanje uvjeta za poštivanje mjera Dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta za sve korisnike  izravnih plaćanja i određenih mjera ruralnog razvoja. Vz atribut je obavijest poljoprivredniku da se parcela koju obrađuje nalazi uz vodenu površinu, te  u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom ne bi trebao primjenjivati gnojivo na udaljenosti koju sugerira atribut.

Vz0 – parcela se ne nalazi uz vodotok

 Vz3 – zabrana primjene gnojiva 3 m od vodotoka

 Vz10 – zabrana primjene gnojiva 10 m od vodotoka

 Vz20 – zabrana primjene gnojiva 20 m od ruba stajaće vode

 

               

Comments are closed.