Evidentiranje „Obilježja krajobraza“

krajobrazU Regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, počela je provedba aktivacije „Obilježja krajobraza“ u ARKOD sustavu. Sukladno Uredbi Vijeća (EZ) 73/09., kao jedna od mjera Dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC) za sve države članice obavezna je provedba aktivacije obilježja krajobraza. Navedeno je potrebno kako bi se utvrdile prihvatljive površine za izravna plaćanja s ciljem očuvanja krajobraza i biološke raznolikosti. Obilježja krajobraza čine elementi nastali prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću. Funkcije obilježja krajobraza su: fizičke (zaštita od erozije vjetra i vode), biološke (stanište za biljne i životinjske vrste, koridori između različitih zona koji omogućavaju kretanje životinjskih vrsta i sjemena) i kulturne (vizualne karakteristike krajolika, povijesno nasljeđe). U Republici Hrvatskoj evidentirana su slijedeća obilježja krajobraza: šumarak, pojedinačno drvo, drvored, živica, jezerce, jarak i suhozid. Svrha provođenja ove mjere je očuvanje „prirodnih“ elemenata na poljoprivrednim površinama radi njihove biološke, fizičke i kulturne vrijednosti. Navedena obilježja krajobraza ulaze u prihvatljivu površinu ARKOD parcele. Ukoliko poljoprivrednik nije suglasan sa aktiviranim obilježjem krajobraza, na svojim poljoprivrednim parcelama, ima pravo na korekcije u pripadajućem Regionalnom uredu.

Comments are closed.