ARKOD preglednik omogućuje prikaz prosječnog nagiba ARKOD parcela

nagib_parcela

U ARKOD preglednik je dodan novi sloj, prosječan nagib parcela. Temeljem podataka Digitalnog modela reljefa parcele su s obzirom na nagib terena podijeljene u pet različitih grupa: parcele sa prosječnim nagibom od 0-5%, parcele sa prosječnim nagibom od 5-10%,  parcele sa prosječnim nagibom od 10-15%, parcele sa prosječnim nagibom većim od 15%i parcele koje nemaju podatak o nagibu

Svrha identifikacije nagiba parcela je provođenje i kontroliranje slijedećih uvjeta Višestruke sukladnosti:

–       Minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla (GAEC 2) – svrha ispunjavanja ovog uvjeta je sprečavanje erozije tla na parcelama s nagibom od 15% ili više potrebno je provoditi oranje okomito na pad terena.

–       Zaštita trajnih pašnjaka (GAEC 8) – Prenamjena trajnih pašnjaka u obradive površine je zabranjena na parcelama s nagibom od 15% ili više.

–       Zaštita i upravljanje vodama (GAEC 10) – prema uvjetima zaštite i upravljanja vodama zabranjeno je korištenje gnojiva na nagnutim terenima uz vodotoke, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka.

 Sve ARKOD parcele sa kodom uporaba livada (310), pašnjak (320) i krški pašnjak (321) s nagibom terena od 15% i više sadrže napomenu NN (Nedozvoljeni nagib) u zapisniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta jer je u svrhu zaštite trajnih pašnjaka, a temeljem Pravilnika o višestrukoj sukladnosti (NN 27/14), prenamjena livada i pašnjaka u obradive površine zabranjena  na poljoprivrednim površinama s nagibom terena od 15% ili više.

Comments are closed.