Novosti

Održana radionica o Sustavu identifikacije zemljišnjih parcela (ARKOD-u) u Briselu

???????????????????????????????Nova reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP 2014- 2020) u budućem razdoblju zahtijeva  implementaciju Ekološki značajnih površina unutar ARKOD sustava, jedne od novih mjera „ozelenjivanja“, vezanih uz buduća izravna plaćanja u poljoprivredi. Poljoprivrednici koji žele u 2015. ostvariti prava na plaćanja u okviru programa osnovnog...

Pročitaj ostatak

Uvođenje Ekološki značajnih površina (EZP)

UntitledSukladno novim Uredbama Europskog Parlamenta i Vijeća (EU br. 1306/2013 i 1307/2013), u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU u novom programskom razdoblju od 2014-2020. godine, jedan od ciljeva jest i podupiranje poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.

U sklopu poljoprivredne prakse korisne...

Pročitaj ostatak

Sloj NATURA 2000 vidljiv je na web pregledniku

dzzp201004071416020 Nadogradnjom ARKOD sustava s podacima o ekološkoj mreži NATURA 2000, preuzetim od Državnog zavoda za zaštitu prirode, dobiva se uvid u poljoprivredne površine unutar navedenih područja sa svrhom  lakšeg provođenja postojeće kontrole Višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (GAEC 6) i  buduće provedbe i kontrole...

Pročitaj ostatak

Izvještaj o posjećenosti ARKOD preglednika

arkod Nakon najveće posjećenosti ARKOD preglednika koja je zabilježena u svibnju 2012. godine – 181280 posjeta, ARKOD preglednik bilježi i dalje značajnu posjećenost. Tijekom travnja i svibnja ove godine zabilježeno je ukupno 180000 posjeta. Najveći broj pristupa ARKOD pregledniku dolazi preko internetske stranice AGRONET-a, što pokazuje da...

Pročitaj ostatak

Sloj obilježja krajobraza vidljiv je na web pregledniku

obilježja krajobrazaNakon završene provedbe aktivacije obilježja krajobraza u ARKOD sustavu, sloj obilježja krajobraza je vidljiv na web pregledniku. Sloj se sastoji od tri podsloja: točke, linije i poligoni. Točkasta obilježja krajobraza čine pojedinačna stabla, linijska su: drvoredi, živice, jarci i suhozidi, a poligonska su: šumarci i...

Pročitaj ostatak

Preuzimanje prostornih podataka iz ARKODA

IMG_3698Arkod preglednik pomoću opcije „Preuzimanje prostornih podataka“ svim poljoprivrednim gospodarstvima sa upisanim posjedom u ARKOD sustavu omogućuje preuzimanje SHP file-a sa arkod parcelama gospodarstva. Navedeni SHP file unesen u uređaj sa GPS sustavom omogućuje poljoprivrednicima provjeru granica parcela. U slučaju nepoklapanja granica ili bilo...

Pročitaj ostatak

Zakup prava na plaćanje

zakup_pravaU 2014. godini podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva poljoprivrednici imaju mogućnost aktivirati dodijeljena prava koja su im dodijeljena temeljem Jedinstvenog zahtjeva iz 2013. Ukoliko su poljoprivrednici imali promjenu posjeda (povećanje površine zemljišta koje obrađuju), a za te površine nisu imali dodijeljena prava na plaćanja u 2013. godini,...

Pročitaj ostatak