Category Archives: Novosti

Izvještaj o posjećenosti ARKOD preglednika

arkod Nakon najveće posjećenosti ARKOD preglednika koja je zabilježena u svibnju 2012. godine – 181280 posjeta, ARKOD preglednik bilježi i dalje značajnu posjećenost. Tijekom travnja i svibnja ove godine zabilježeno je ukupno 180000 posjeta. Najveći broj pristupa ARKOD pregledniku dolazi preko internetske stranice AGRONET-a, što pokazuje da...

Pročitaj ostatak

Sloj obilježja krajobraza vidljiv je na web pregledniku

obilježja krajobrazaNakon završene provedbe aktivacije obilježja krajobraza u ARKOD sustavu, sloj obilježja krajobraza je vidljiv na web pregledniku. Sloj se sastoji od tri podsloja: točke, linije i poligoni. Točkasta obilježja krajobraza čine pojedinačna stabla, linijska su: drvoredi, živice, jarci i suhozidi, a poligonska su: šumarci i...

Pročitaj ostatak

Preuzimanje prostornih podataka iz ARKODA

IMG_3698Arkod preglednik pomoću opcije „Preuzimanje prostornih podataka“ svim poljoprivrednim gospodarstvima sa upisanim posjedom u ARKOD sustavu omogućuje preuzimanje SHP file-a sa arkod parcelama gospodarstva. Navedeni SHP file unesen u uređaj sa GPS sustavom omogućuje poljoprivrednicima provjeru granica parcela. U slučaju nepoklapanja granica ili bilo...

Pročitaj ostatak

Zakup prava na plaćanje

zakup_pravaU 2014. godini podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva poljoprivrednici imaju mogućnost aktivirati dodijeljena prava koja su im dodijeljena temeljem Jedinstvenog zahtjeva iz 2013. Ukoliko su poljoprivrednici imali promjenu posjeda (povećanje površine zemljišta koje obrađuju), a za te površine nisu imali dodijeljena prava na plaćanja u 2013. godini,...

Pročitaj ostatak

Implementirani koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake

koeficijenti pašnjakaTemeljem preporuke revizije Europske komisije iz 2011. godine, ove godine implementirani su koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake, kao što su prošle godine bili uvedeni za krške pašnjake. Koeficijenti prihvatljivosti su određeni prema gustoći nepoljoprivrednih elemenata na parceli (drveće, grmlje, itd.). Koeficijenti su: 1,0; 0,8;...

Pročitaj ostatak

Zaštita livada i pašnjaka

livada_pasnjakSukladno Uredbi Vijeća (EZ)  73/09 država članica je dužna očuvati postojeće površine „trajnih travnjaka“ koji uključuju livade, pašnjake i krške pašnjake te može utvrditi različite jedinične vrijednosti prava na plaćanje za površine „trajnih travnjaka“ u korištenju na određeni datum. Republika Hrvatska je odredila različite...

Pročitaj ostatak

Evidentiranje „Obilježja krajobraza“

krajobrazU Regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, počela je provedba aktivacije „Obilježja krajobraza“ u ARKOD sustavu. Sukladno Uredbi Vijeća (EZ) 73/09., kao jedna od mjera Dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC) za sve države članice obavezna je provedba aktivacije...

Pročitaj ostatak