ARKOD

je sustav evidencije zemljišnih parcela u RH

Označavanje zemljišta

ARKOD

ARKOD

ARKOD

ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. Cilj ARKOD-a je omogućiti poljoprivrednicima lakši i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za potporu kao i njihovo transparentno korištenje.

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

ARKOD je nadogradnja Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, koji je temeljna evidencija koju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koristi za dodjelu potpora.

Integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS)

IAKS je računalna baza podataka koja se sastoji od: jedinstvene identifikacije korisnika koji podnose zahtjeve, sustava za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD), sustava za identifikaciju i registraciju životinja (JRDŽ), sustava za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje, podnošenja zahtjeva, administrativne kontrole zahtjeva i kontrole na terenu.
ARKOD Preglednik

ARKOD preglednik je web aplikacija pomoću koje možete na jednostavan način identificirati i pregledavati ARKOD parcele na cijelom području Republike Hrvatske. Web aplikacija nudi mogućnost i kompleksnog pretraživanja jer osim sloja ARKOD parcela sadrži i prostorne podatke preuzete od Državne geodetske uprave: digitalnu ortofoto kartu, digitalni katastarski plan i topološku kartu.

Najnovije vijesti

Izvještaj o posjećenosti ARKOD preglednika

arkod Nakon najveće posjećenosti ARKOD preglednika koja je zabilježena u svibnju 2012. godine – 181280 posjeta, ARKOD preglednik bilježi i dalje značajnu posjećenost. Tijekom travnja i svibnja ove godine zabilježeno je ukupno 180000 posjeta. Najveći broj pristupa ARKOD pregledniku dolazi preko internetske stranice AGRONET-a, što pokazuje da...

Pročitaj ostatak

Sloj obilježja krajobraza vidljiv je na web pregledniku

obilježja krajobrazaNakon završene provedbe aktivacije obilježja krajobraza u ARKOD sustavu, sloj obilježja krajobraza je vidljiv na web pregledniku. Sloj se sastoji od tri podsloja: točke, linije i poligoni. Točkasta obilježja krajobraza čine pojedinačna stabla, linijska su: drvoredi, živice, jarci i suhozidi, a poligonska su: šumarci i...

Pročitaj ostatak

Preuzimanje prostornih podataka iz ARKODA

IMG_3698Arkod preglednik pomoću opcije „Preuzimanje prostornih podataka“ svim poljoprivrednim gospodarstvima sa upisanim posjedom u ARKOD sustavu omogućuje preuzimanje SHP file-a sa arkod parcelama gospodarstva. Navedeni SHP file unesen u uređaj sa GPS sustavom omogućuje poljoprivrednicima provjeru granica parcela. U slučaju nepoklapanja granica ili bilo...

Pročitaj ostatak