ARKOD

ARKOD - Zemlja je vaš identitet

ARKOD je sustav evidencije zemljišnih parcela u RH.

ARKOD je uspostavljen i vodi se za čitavo područje Republike Hrvatske.

ARKOD poljoprivrednicima omogućuje lakši i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za potporu.

Upis u ARKOD obavlja se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju.

Upis u ARKOD je besplatan.

Samo upisom u ARKOD poljoprivrednici mogu ostvariti pravo na potporu po površini.

Važno je napomenuti kako ARKOD sustav prvenstveno služi za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi koje nije moguće ostvariti ukoliko katastarske čestice koje prate ARKOD parcele nisu upisane u posjed Upisnika poljoprivrednog gospodarstva, bilo u vlasništvu ili u zakupu.